W czym uwięzione są bąbelki

W 1894 roku ustandaryzowano wygląd butelki do win musujących wytwarzanych metoda tradycyjną. Jednak nie o estetykę chodziło – jej kształt został podporządkowany pożądanym właściwościom.

Butelki muszą wytrzymać ciśnienie rzędu 5-6 atmosfer. Dlatego ścianki butelki muszą być na tyle grube, by każdy centymetr kwadratowy szkła wytrzymał nacisk ponad 5 kilogramów. Punt to wgłębienie na dnie butelki, które zapobiega niekontrolowanym wybuchom butelki. Rozproszenie ciśnienia skupionego na krawędziach dna chroni butelkę przed jej pęknięciem w tym miejscu. Ciemny odcień szkła butelki pozwala chronić wino przed niekorzystnym oddziaływaniem świtała słonecznego. Wyjątkiem są musiaki różowe , które najczęściej eksponują swoją barwę w bezbarwnym szkle.

Korek wina musującego składa się z dwóch części. Górna (manche) składa się ze sklejonego granulatu korkowego. Dolną (miroir) stanowi dysk z litej kory dębu korkowego, gwarantujący większą szczelność. Grzybkowy kształt korka jest wynikiem odkształcenia wynikającego z kontaktu z butelką. Przed zakorkowaniem wina ma on kształt cylindryczny. Muselet, czyli druciany koszyczek z kapslem, trzyma korek w ryzach opierając się wysokiemu ciśnieniu wewnątrz butelki. Dolny fragment koszyczka zaciśnięty jest na zgrubieniu szyjki butelki. By poluzować ją przed otwarciem butelki trzeba wykonać dokładnie 6 półobrotów przeciwnie do wskazówek zegara. Kapsle zawierają najczęściej nazwę producenta, ewentualnie logo i oznaczenie regionu lub klasy wina. Folia zakrywająca koszyczek i korek pierwotnie zapobiegała przed dostępem szkodników do korka. Obecnie stanowi przede wszystkim wizualny element opakowania, ale nie zawsze jest stosowana.

Etykieta i kontretykieta pozwalają na identyfikację wina, ponieważ zawierają one informację o producencie, roczniku wina (jeśli jest ono rocznikowe), użytych odmianach winogron, ewentualnie apelacji i metodach produkcji. Niektórzy winiarze umieszczają również notki degustacyjne, ułatwiając wybór win o poszukiwanych właściwościach organoleptycznych.

Wszystkie te elementy pomagają w prezentacji i dystrybucji, a więc i zakupie win musujących. Jednak to zawartość butelki decyduje o zadowoleniu konsumenta.